Styret

Styret i Tromsø Storm Ungdom for sesongen 2018/2019 består av:

     
     
     
     
     
     
     
     

Sportslig utvalg (SU)

Navn Telefon
Ivar Lohne, leder  984 21 904
Kjerstin Havnes 975 19 291
Kristin Åberg 980 94 460
Lars Olav Sparboe 950 58 338