Region nord har arrangert regionsdommerkurs med Tromsø Storm Ungodom som arrangjør vår 2017. Flere av Tromsø Storm Ungdom sine spillere har deltatt på kurset og blitt autorisert i mai 2017.

Autoriserte regionsdommere:

Embla Pauline Fuhr

Ester Sevinc Feidal

Morten Aleksander Larsen 

Herman Buhl Hemmningsen

Trym Erland Bakkeland Lervik

Trym Engelsen (Februar 2018)