Alle som er trenere og assistenttrenere i Tromsø Storm Ungdom skal søke om politiattest til politiet, og det må gjøres hvert 3.år. Les mer om politiattest hos idrettsforbundet

Hvis du ikke har mottatt epost fra klubben, som bekrefter formålet med å søke om politiattest: "Bekreftelse på formål med politiattest". Send e-post til: stormungdom@gmail.com

Elektronisk søknad fylles ut og legitimeres ved BankID: Politiet

Når dere har sendt inn søknaden med vedlegg til politiet, og fått bekreftelse tilbake fra Politiet, må dere ta kontakt med stormungdom@gmail.com

slik at den blir framvist.