I samarbeid mellom sportsligutvalg og styre har styret vedtatt hospiteringsregler i klubben og sammensetting av ungdomslagene.

Her publiseres også protokoller fra årsmøter og referater fra styremøter