Han vil legge opp basistreningen med utgangspunkt i det fysiske nivået til de utøverne som ønsker å benytte seg av tilbudet, og vil gjennomføre det som lystbetont trening.
Basistrening defineres som trening av grunnleggende fysiske-, koordinative-, sosiale- og mentale kapasitet på et generelt og et idrettsspesifikk nivå. Utvikling av basisferdigheter er nødvendig for å lykkes i idrett og i hverdagen. Mange aspekter skal ivaretas i basistreningen for barn og unge. Fysisk aktivitet og idrett skal preges av glede, velvære og sosialt utbytte, samtidig som det skal være interessant og opplevelsesrikt.
Treningene vil foregå på søndager i gymsalen på Langnes Ungdomsskole, og tilbys:
U12-U14: kl. 12-13
U15 og eldre: kl. 13-14.

Oppstart førstkommende søndag, den 29. januar. Treningene vil vare frem til skolestart (ca. 10 treninger)
Kostnad pr. utøver: kr. 500
Første trening for utøveren er gratis, som en prøvetime.
Enkelte søndager kan Ivan være bortreist, det vil bli laget en oversikt på Facebook om hvilke søndager treningen blir gjennomført.