De som ønsker å fylle et verv eller har forslag til kandidater, må kontakte medlemmene i valgkomitéen innen 20. februar 2017. Valgkomitéens medlemmer er: Espen H. Utnes (espenhu@yahoo.no), Lars Olav Sparboe (sparboe@akvaplan.niva.no) og Tone Skogholt (tone.skogholt@multiconsult.no).