Innkalling til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom.

Årsmøtet avholdes mandag 19 juni 2017 kl. 18.00-20.00 på Langnes ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 04.06.2017 på epost stormungdom@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret