10. juni er det regionsting i region nord, og der skal det velges inn et styre som skal ta regionen fremover i sesongen 2017/2018. Til det trenger vi engasjerte mennesker som har lyst til å bidra. Kunne du tenke deg å sitte i styret eller kjenner du noen som kunne gjort det? Ta kontakt og tips oss! Valgkomiteen består av Dana Meknas fra forbundsstyret (NBBF) og Kari Ingebrigtsen fra Tromsø Storm Ungdom. Vi vil gjerne ha innspill og oppfordrer deg til å ta kontakt om du er interessert eller bare har spørsmål! Send mail til danatromso@hotmail.com innen 1. juni.

Hva kan man jobbe med? Se rollebeskrivelsen som er vedlagt med oversikt over ulike ansvarsområder/fokusområder og verv. Det er mye spennende, og man kan alltid støtte seg på hverandre i styret. Skriv gjerne i mailen om det er noe spesielt du kunne tenke deg å jobbe med og kanskje litt om deg selv. Det er positivt om du kjenner basketen eller har relevant erfaring fra før av, men det er ikke et krav at man kan så mye om styrearbeid - vi villige til å lære bort det meste!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i region nord
Dana Meknas og Kari Ingebrigtsen

 

Verv: Navn: Fokusområde: Beskrivelse av hovedfokus: Administrativ kontakt (NBBF):
 

 

Generalsekretær eller annen ansvarlig fra NBBF sentralt

 

 

Espen Andre Johansen

Oppfølging og støtte av styrearbeid og strategi- og handlingsplaner o   Godkjenne regnskap og budsjettforslag til regionsting

 

o   Innkalle og lede regionsting

o   Oppfølging digitale plattformer

 
 

 

Styreleder i regionstyret

 

 

 

Overordnet ansvar for region nord o   Innkalle og lede styremøter

 

o   Samordning av styrets arbeid og vedtak

o   Oppfølging av handlingsplan/strategiplan

o   Kontaktperson i region nord (for NBBF, andre regioner og øvrige)

o   Representasjon på aktuelle møteplasser (regionsledermøter, DSK, tinget, osv.)

o   Oppfølging av styremedlemmer

 

 

Generalsekretær

 

 

 

Nestleder i regionstyret

 

 

 

Relasjoner idrettskretser

 

Barnets Games/Conference

Anlegg

Marked/sponsorat

 

o Stedfortreder for styreleder

 

o Kontakt og representasjon i idrettskrets

o Oppfølging av Barents Games

o Fokus på anleggsutvikling i regionen

o Merkevarebygging, marked, sponsorer og tilskuddsordninger

 

 

Kommunikasjon og forretningsutvikler

 

 

 

Økonomiansvarlig

  Økonomi

 

Dommerutvikling

 

o    Oppfølging økonomi – rapportering og økonomistyring

 

o    Dommerutvikling- og dommerrekruttering. Se til at handlingsplan vedr. dette blir fulgt opp. Dvs. gjennomføring av trenerkurs/dommerkurs m.v.

 

Økonomikonsulent/ansvarlig

 

Trener- og dommerkoordinator

 

 

 

Styremedlem

  Trenerutvikling

 

 

EB/EBC

Basket i skolen

 

o    Trenerutvikling- og trenerrekruttering. Se til at handlingsplan vedr. dette blir fulgt opp. Dvs. gjennomføring av trenerkurs/dommerkurs m.v.

 

o    Se til at handlingsplan vedr. EB/EBC og Basket i skolen blir fulgt opp.

 
 

 

Styremedlem

 

 

 

Samordnet rapportering

 

Klubbutvikling

 

o    Rapportering av gjennomførte aktiviteter/avholdte arrangementer o.l.

 

o    Jevnlig kontakt med klubber i regionen

o    Fokus på klubbutvikling

o    Fortløpende evaluering av gjeldende planer for utvikling av klubber, følge opp å se til at klubber som trenger klubbutvikling får dette (hvert år sette opp prioritering av dette)

Generalsekretær
 

 

Styremedlem

 

 

 

Regionslagsvirksomhet

 

 

Serieoppsett

Rullestolbasket

 

o Fokus på regionslag og toppidrett, talentcamp, nasjonale turneringer, landslag, talentarbeid, øvrig sportslig satsning og utvikling

 

o Ansvar for serieoppsett (regionserien)

o Bidra til å etablere rullestolbasketlag-aktivitet i nord?

Landslagskoordinator

 

 

Turneringsansvarlig Eivind

Bredde og ungdomskonsulent

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

 

3mot3

 

Kommunikasjon og - marked

 

o    Etablere 3mot3 og gjennomføre turneringer

 

o    Sammen med NBBF sentralt publisere og følge opp digitale plattformer.

o    Sammen med NBBF sentralt jobbe med marked og nye samarbeidspartnere

Bredde og ungdomskonsulent

 

Kommunikasjon og forretningsutvikler

 

Forbundsstyre-representant Dana Meknas Overordnet politisk o    Være primærkontakt og bindeleddet til forbundsstyret og bidra med diverse oppgaver  
Forbundsstyre-representant Nicholas Philip Overordnet politisk o    Være sekundærkontakt og bindeleddet til forbundsstyret og bidra med diverse oppgaver