Easy Basket Challenge er en aktivitet med regler for barn i 1.-4. klasse.

Easy Basket er en aktivitet til og med 6. klasse på barneskolen. I denne alderen er idretten mer sentral og man begynner med innlæring av konkrete teknikker og individuelle ferdigheter sentralt. Les mer om det i vedlagte dokumenter.