Alle foresatte har fått faktura per e-post. Flere har betalt men likevel er det en del som ikke betalt. Klubben er avhengig av å få treningsavgift på konto til riktig tidspunkt for å driftes: så husk å betal innen fredagen 21.12.2018.

Har dere spørsmål/problem med å betale? ta kontakt med klubben snarest så finner vi en løsning: 

stormungdom@gmail.com