Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom.

Årsmøtet avholdes den 17.juni 2019 Kl.18.00, sted kommer senere.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 03.06.2019 til stormungdom@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styre